Referat 270312

TilbageUdskriv

 
LINDEGÅRDSKOLEN
Lindegårds Alle 18 · 3550 Slangerup · tlf. 47 35 25 00 
www.lindegaardskolen.skoleintra.dk
 
 
                                                                                                                                 26. april 2012
Til forældre og skolebestyrelse.
 
 
 
Referat af skolebestyrelsesmøde
tirsdag den 27. marts 2012. 
 
 
 1. Kommentarer til referat fra sidste møde.
Intet.
 
 1. Orientering fra
 
Skole
Skolen har fået ny psykolog, hun hedder Mathilde Møller-Levy og begyndte 1. marts.
Skolen deltager i Skolernes Sangdag på fredag. Det er et arrangement via tv, hvor skolerne i Danmark synger sammen – det tager ca. 1 time. Vores årlige musical har premiere i morgen onsdag for forældrene og torsdag vises det for eleverne.
 
Pedellerne overgår til det centrale servicekorps, så der bliver justeringer af betjeningen af skolerne. Udeområderne skal nu vedligeholdes af et privat firma – Hede Danmark.
 
Lektiecafeen er ikke så meget besøgt – det spænder fra 0 til 7 elever med et gennemsnit på 4 ¼ elev. Eleverne kommer mest, fordi det er hyggeligt og ikke fordi der er et behov. Det overvejes at lukke lektiecafeen fra næste skoleår. Vi gør lidt reklame på hjemmesiden for lektiecafeen.
 
SFO
SFO er i gang med temauger med forskellige værksteder. Det er et nyt tiltag, som evalueres efter forløbet – der er mange gode ting ved temauger, men man vil bl.a. se på, at der er for mange, som ikke er engageret i værkstederne og i stedet går rundt i SFOen uden den store beskæftigelse.
 
Der har været en ulykke med en dreng, der er faldet ned fra et træ. Drengen har det godt og i bedring. Vi ser på information til elever og forældre i forbindelse med uheld.
 
Der er bestilt ny legeplads til SFO.
 
Elevrådet
Lars var med til sidste møde i elevrådet, hvor vi talte om legemuligheder i frikvartererne.
 
Skolebestyrelsen
Der er heftig debat på skolebestyrelses-nettet i kommunen, vi hører mere senere, hvis der er relevante ting.
 
 1. Spørgsmål fra forældre.
  Spørgsmål om farten på P-pladsen – der køres ret stærkt. Der tages kontakt til kommunen for at se på fartdæmpende foranstaltninger.
 
 1. Forældretilfredshedsundersøgelsen 2011.
Vi gennemgik undersøgelsen. Der er generel tilfredshed med undersøgelsen.
 
 1. Orientering om didaktisk/pædagogisk profil.
  Lars gennemgik, hvordan arbejdet skrider frem med profilen.
   
 2. Helhedsskole.
  Lars orienterede om besøg på helhedsskole.
 
 1. Til beslutning/godkendelse.
På et kommende møde vil bestyrelsen gerne drøfte om skolen skal have principper om lektier.
 
 1. Eventuelt.
Intet.
 
 
Med venlig hilsen
 
 
Kirsten Ebbe Brich og Lars Mortensen
 
 
 
 

SKOLEPORTEN © Skolesoft 2001-14 Til forsiden Information Support